Badania, rozwój, innowacje

Wykonywanie specjalistycznych badań i testów z zakresu aerodynamiki/hydrodynamiki oraz mechaniki płynów (w tym obliczenia z wykorzystaniem metod CFD), aerodynamiki eksperymentalnej (w tym badania modelowe, badania w locie), wytrzymałości materiałów i konstrukcji (przy użyciu oprogramowania MES). Wykonywanie i badania charakterystyk użytkowych prototypów urządzeń oraz ich elementów. Więcej na www.cbr.b4.org.pl
Szeroki pakiet usług proinnowacyjnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Audyty innowacyjności tj. ocena potencjału i potrzeb klienta w zakresie możliwości i zakresu wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu bądź usługi. Doradztwo we wdrożeniu Innowacji. Doradztwo z zakresie pozyskiwania finansowania na rozwój innowacyjnych rozwiązań.
Przeprowadzanie procesów zmierzających do ukształtowania nowego produktu, szacowanie i minimalizacja ryzyka rynkowego oraz ocena szans rynkowych przedsięwzięcia i zysku. Analizy rynków i grup docelowych, wsparcie we wprowadzeniu produktu na rynek krajowy i zagraniczny. Doradztwo w zakresie ochrony wartości intelektualnej i praw do korzystania z produktu i know-how.
Pośrednictwo w zakresie usług technologicznych oraz B&R, udostępnianie infrastruktury B&R głównie w zakresie lotnictwa ultralekkiego, dostęp do specjalistów z branży, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów. Udostępnienie parku maszynowego członkom klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego.
Tworzenie wniosków i aplikacji na granty badawczo-rozwojowe, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy sektorem biznesowym a jednostkami naukowo-badawczymi, klastrami i instytucjami otoczenia biznesu.
Pomoc w procesie wiązania przedsiębiorstw, a także pomysłodawców i start up?ów oraz inwestorów w ramach sieci aniołów biznesu (zobacz więcej na stronie WSAB), organizacja konferencji i spotkań branżowych, działania na rzecz kojarzenia i sieciowania. Pośrednictwo w usługach technologicznych: pomoc w procesie kojarzenia przedsiębiorstw, uzupełniania zasobami R&D, technologiami czy innymi narzędziami niezbędnymi dla procesu rozwoju firmy.
Zakładanie klastrów, przeprowadzanie analizy potrzeb członków klastra, profesjonalne zarządzanie klastrami, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na działalność klastrów, tworzenie i rozliczanie projektów inwestycyjnych wspierających rozwój klastra i jego członków; branding klastra.

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   ZrealizowaneNASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS