2016-02-26

Szanowi Państwo,

w związku z postępowaniem z dnia 17.02.2016 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącym wykonania zamówienia w postaci Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie składania ofert, tj. do dnia 24.02.2016 r. do godz. 15:00, wpłynęły następujące oferty:

I. Biuro Projektowe Bogusław Kowalski ARCHINOVA, ul. Lwowska 20/5, 30-548 Kraków

  • Data wpływu oferty: 22.02.2016 r., godz. 11:20
  • Wykonawca przedstawił ofertę na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku za całkowitą cenę brutto 19 680,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Oferta uzyskała 75 pkt.

II. KKAD, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków

  • Data wpływu oferty: 23.02.2016 r., godz. 12:15
  • Wykonawca przedstawił ofertę na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku za całkowitą cenę brutto 15 811,65 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset jedenaście złotych 65/100). Oferta uzyskała 93,35 pkt.

III. DRAFT Jasiński Piotr, ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów

  • Data wpływu oferty: 23.02.2016 r., godz. 12:15
  • Wykonawca przedstawił ofertę na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku za całkowitą cenę brutto 14 760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Oferta uzyskała 100 pkt.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, warunkiem udziału w postępowaniu było spełnienie określonych w nim wymogów. Komisja ds. weryfikacji ofert stwierdziła, że wymogi formalne spełniają wszystkie oferty. Mając na uwadze, że jedynym kryterium oceny ofert i trybu wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena wyrażona w kwocie brutto, Komisja rekomenduje podpisanie umowy z następującym Wykonawcą: DRAFT Jasiński Piotr, ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów za całkowitą cenę brutto 14 760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń